• English

♦ บริการรับฝึกอบรมทางวิชาการ

***บริการรับฝึกอบรมทางวิชาการ***

วันนี้ขอนำภาพบรรยากาศการแนะนำหลักการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง
สำหรับการ Brazing ด้วยการใช้ Induction Heater
ณ หน่วยงานซ่อมบำรุงของลูกค้า เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน ที่ผ่านมา

– เทอร์มอลแมคคานิคส์ มีบริการรับฝึกอบรมทางวิชาการ ด้านงานเชื่อม-ตัดโลหะ
และความปลอดภัย แก่หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม
– รับฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกสถานที่
– ไม่มีขั้นต่ำ ลูกค้ากลุ่มเล็กๆ ก็รับสอน

***หลักสูตรแนะนำ***
– ความปลอดภัยในการใช้งานด้านเลเซอร์ ตามมาตรฐาน ANSI Z136.1
—————————————————–
สนใจสอบถามเพิ่มเติม
? โทร.02-759-4795
? อีเมล์. sales@thermal-mech.com
? Line : @thermalmech
www.thermal-mech.com
www.facebook.com/thermalmech

error: Content is protected !!