• ไทย

Thermatech Welding Robotic 6kg Payload 2000mm Reaching Distance

Thermatech Welding Robotic 6kg Payload 2000mm Reaching Distance


  • The 6kg payload robotic arm is mainly used for arc welding, with high reliability and excellent value for money. Its features are as follows.
  • Hollow structural arms and wrists, built-in welding cable, able to operate welding procedure in narrow space, lightweight, compact structure.
  • By installing protective cover, you can rest assured that it can be used in a variety of harsh environments (dust and drip)
  • Large workplace, fast running speed, high repeat positioning accuracy, suitable for quality demanding welding applications.

Technical Parameters
Model                                                   TMR-II-RD350/500-2M
Axis Number                                       6
Payload                                                6kg
Repeat Positioning                            ±0.08 mm
Max. Arm Span                                  2014 mm

Motion Range
J1                                                            ±175 °

J2                                                            +159 °,-95 °
J3                                                            +95 °,-125 °
J4                                                            ±183 °
J5                                                            +129 °,-126 °
J6                                                            ±360 °

Max Speed
J1                                                            189   °/s

J2                                                            189   °/s
J3                                                            189   °/s
J4                                                            360   °/s
J5                                                            320   °/s
J6                                                            974   °/s

Allowable Torque
J4                                                            8.81 N.m

J5                                                            8.81 N.m
J6                                                            3.14 N.m

Inertia Moment
J4                                                            0.2 kg.m²

J5                                                            0.2 kg.m²
J6                                                            0.03 kg.m²

Robot   Body Weight                           230 kg

Power   Capacity                                   3.4 kVA

Cabinet   Size                                          580*600*960 mm

Cabinet   Weight                                   130 kg

Source                                                       Three-phase   four-wire

Installing Form                                    Ground   Mounted/ wall mounted

Application
Welding With welding package Welding Robot, TMR-II-6 axes w RD350/500 , MIG 350A/500A wire feeder with anti-collision welding gun

 

error: Content is protected !!