• English

♦ ส่งมอบ พร้อมเทรนนิ่ง เครื่องม้วนโลหะแผ่น ระบบไฟฟ้า รุ่น Esr – 1300 1.5 E

ภารกิจส่งมอบ พร้อมเทรนนิ่ง เครื่องม้วนโลหะแผ่น ระบบไฟฟ้า รุ่น Esr – 1300?1.5 E ระบบ 3 ลูกกลิ้งเหล็กความแข็งแรงสูงครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม : goo.gl/Y1wY0a
ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจครับ

ESR (8) ESR (9) ESR (10) ESR (1) ESR (2) ESR (3) ESR (4) ESR (5) ESR (6) ESR (7)