• English

♦ ส่งมอบพร้อมติดตั้ง เครื่องเจาะสว่านระบบ CNC รุ่น FSD-1020

ส่งมอบพร้อมติดตั้ง เครื่องเจาะสว่านระบบ CNC รุ่น FSD-1020 ขนาด 1 x 2 เมตร สำหรับงานเจาะแผ่นโลหะหนาสูงสุด 100 มม รูเจาะ 70 มม. รวดเร็ว แม่นยำ สำหรับงานโครงสร้างเหล็กทุกประเภทครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม: goo.gl/ezjLiF
ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจครับ

error: Content is protected !!