• English

♦ ส่งมอบพร้อมติดตั้ง เครื่องเจาะสว่าน ระบบซีเอ็นซี รุ่น FSD-1020

ทีมงาน เทอร์มอลฯ ส่งมอบพร้อมติดตั้ง เครื่องเจาะสว่าน ระบบซีเอ็นซี รุ่น FSD-1020 ขนาดเล็ก สามารถเจาะชิ้นงานได้หนาถึง 100 มม. พร้อมซอฟท์แวร์การใช้งานที่ง่ายและสะดวกมากครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม : goo.gl/o63EBu

 

36259 36258 36257