• English

♦ ติดตั้งพร้อมเทรนนิ่ง เครื่องเจาะสว่านความเร็วสูง รุ่น FSDH1530

ติดตั้งพร้อมเทรนนิ่ง เครื่องเจาะสว่านความเร็วสูง รุ่น FSDH1530
ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจครับ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://goo.gl/GUv7Ic
VDO : https://youtu.be/HDcyDBEuo1g

20515 20516 20517 20518 20519

 

error: Content is protected !!