• English

ใบเจียร CUTOP

02_Grinding Disc

ใบเจียร CUTOP


 • ใบเจียร CUTOP 4 นิ้ว x 2.0 มม.
 • ใบเจียร CUTOP 4 นิ้ว x 6.0 มม.
 • ใบเจียร CUTOP 7 นิ้ว x 6.0 มม.

 

Specification

คุณสมบัติของใบเจียร Cutop

 • ใบเจียร CUTOP ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถเจียรเหล็กได้ทุกชนิด
 • ใบเจียร CUTOP เจียรแต่งชิ้นงานได้เรียบเนียน
 • ใบเจียร CUTOP ผลิตด้วยเม็ดทราย(อลูมิเนียมอ๊อกไซด์)คุณภาพสูง ให้ความคม เหมาะสำหรับเจียรเหล็กทุกชนิด
 • ใบเจียร CUTOP ได้งานเจียร์เหล็กที่มีคุณภาพ ให้รอยเจียรเรียบ ใช้งานได้ทนทาน ให้จำนวนชิ้นงานที่มากกว่า

ข้อแนะนำในการใช้งานใบเจียรให้ถูกวิธี

 • ใช้ใบเจียรให้ถูกประเภทของการใช้งาน เช่น ไม่นำใบตัดไปใช้สำหรับงานเจียร
 • ใช้ใบเจียรที่มีลักษณะดีและเหมาะสม หากพบว่าใบเจียรบิดงอหรือเกิดอาการแกว่ง ไม่สมดุล ให้หยุดใช้งานทันที
 • ใช้ใบเจียรที่มีความเร็วรอบที่ออกแบบ มากกว่า ความเร็วรอบของเครื่องเจียร
 • ไม่ทำการดัดแปลงแก้ไขขนาดของแกนยึดใบเจียร
 • ออกแรงขันล็อกใบเจียรแต่พอดี
 • ออกแรงกดขณะเจียรแต่พอดี
 • เปิดสวิตซ์เริ่มการใช้งานเครื่องเจียรไนก่อนที่ใบเจียร์สัมผัสชิ้นงาน
 • ระมัดระวังการใช้งานเจียรที่ใกล้วัตถุไวไฟ