• English

ใบตัด CUTOP

01_Cutting Disc

ใบตัด CUTOP


 • ใบตัด CUTOP 4 นิ้ว x 1.0 มม
 • ใบตัด CUTOP 4 นิ้ว x 2.0 มม
 • ใบตัด CUTOP 7 นิ้ว x 2.0 มม
 • ใบตัด CUTOP 14 นิ้ว x 3.0 มม
 • ใบตัด CUTOP 16 นิ้ว x 3.0 มม

ตัดคม ทน ใช้งานได้นาน

ใช้ตัดเหล็ก เหล็กกล้า ทั่วไป

 • ใบตัดมีความแข็ง คม ปลอดภัย ผลิตด้วยด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ CUTOP ทำให้มีอายุการใช้งานที่นานและประสิทธิภาพในการตัดสูง

Specification

คุณสมบัติ

 • ใบตัด CUTOP ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง สามารถตัดเหล็กได้ทุกชนิด
 • ใบตัด CUTOP ตัดได้อย่างแม่นยำ ตัดได้ตรง ตัดได้เร็ว ตัดแต่งชิ้นงานได้เรียบเนียน
 • ใบตัด CUTOP ผลิตด้วยเม็ดทรายที่มีคุณภาพ ให้ความคมทน ใด้จำนวนชิ้นในการตัดที่มากกว่า
 • ใบตัด CUTOP ได้งานตัดที่มีคุณภาพ ให้รอยตัดที่เรียบ เหมาะสำหรับตัดเหล็กทุกชนิด เมื่อเทียบกับแผ่นตัดเหล็กยี่ห้อทั่วไป และยังไม่กินเนื้องานมากเมื่อเปรียบเทียบกับใบตัดเหล็กเหมาะสำหรับงานตัดเหล็กทั่วไป เช่น งานโครงสร้างหลังคา เป็นต้น

 

ข้อแนะนำในการใช้งานใบเจียร์ให้ถูกวิธี

 • ใช้ใบเจียร์/ใบตัดให้ถูกประเภทของการใช้งาน เช่น ไม่นำใบตัดไปใช้สำหรับงานเจียร์
 • ใช้ใบเจียร์/ใบตัดที่มีลักษณะดีและเหมาะสม หากพบว่าใบเจียร/ใบตัดบิดงอหรือเกิดอาการแกว่ง ไม่สมดุล ให้หยุดใช้งานทันที
 • ใช้ใบเจียร์/ใบตัดที่มีความเร็วรอบน้อยมากกว่าความเร็วรอบของเครื่องเจียร์
 • ไม่ทำการดัดแปลงแก้ไขขนาดของแกนยึดใบเจียร์/ใบตัด
 • ออกแรงขันล็อกใบเจียร์/ตัดแต่พอดี
 • ออกแรงกดขณะเจียรหรือตัดแต่พอดี
 • เปิดสวิตซ์เริ่มการใช้งานเครื่องเจียรไนก่อนที่ใบเจียร/ใบตัดสัมผัสชิ้นงาน
 • ระมัดระวังการใช้งานเจียร์หรือตัดที่ใกล้วัตถุไวไฟ

error: Content is protected !!