• English

เครื่องเชื่อมสปอต ระบบคอนเดนเซอร์ รุ่น DJ-G30

DJ_G3040

เครื่องเชื่อมสปอต ระบบคอนเดนเซอร์ รุ่น DJ-G30


คุณสมบัติ

  • ระบบคอนเดนเซอร์เป็นระบบประหยัดพลังงานโดยต้องการกระแสไฟเพียง 1/10 – 1/30 เมื่อเทียบกับระบบ Current Type
  • ชิ้นงานมีการโก่งตัว หรือ บิดงอ จากการเชื่อมน้อยมาก
  • มีความเสถียร มีค่าความละเอียดเทียบได้กับมาตรฐาน JIS Vehicle
  • ประหยัด : มีการใช้อะไหล่สิ้นเปลือง เช่น copper electrode น้อยมาก และมีการประหยัดไฟสูง ซึ่งช่วยลดต้นทุนอย่างมาก
  • มีความทนทาน : มีอุปกรณ์เพิ่มแรงดันและชุดเพิ่มและคายประจุของวงจรสารกึ่งตัวนำ ทำ ให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม
  • ส่วนประกอบหลักของเครื่องนำเข้าจาก ยุโรป อเมริกา และ ญี่ปุ่น ดังนี้ ระบบแรงดันลม (pneumatic components) และ condensor นำเข้าจากญี่ปุ่น, ระบบ SCR (Silicon Controlled Rectifier) ผลิตและนำเข้าจากยุโรป และอเมริกา, ระบบคอนโทรลเลอร์ ผลิตและนำเข้า จากญี่ปุ่นและอเมริกา เป็นต้น
  • ตัวเครื่อง : ผลิตจากโลหะ Non-iron ซึ่งไม่ต้องการการเสริมวัสดุใด ๆ แต่ประสิทธิภาพ,คุณสมบัติ และความทนทานสูง จากการประกอบด้วยวิธีการเฉพาะ
  • สามารถออกแบบเครื่องให้เหมาะสมกับชิ้นงาน โดยที่ไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่นการทำงานหรือลดประสิทธิภาพการทำงานแต่อย่างใด