• English

ลวดเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลส เทอร์มาเทค TM 308L/309L

ลวดเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลส เทอร์มาเทค TM 308L/309L


ลวดเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลสเทอร์มาเทค  เป็นลวดเชื่อมไฟฟ้าเกรด AWS E308L และ E309L  สำหรับการเชื่อมสแตนเลสกลุ่ม 304 และ 309เป็นลวดเชื่อมที่ผลิตด้วยวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพ พร้อมด้วยกระบวนการผลิตที่ควบคุมอย่างละเอียดทุกขั้นตอนการผลิต     ทำให้ได้ลวดเชื่อมเป็นไปตามมาตรฐาน AWS  ได้รับการรับรองจากหลายสถาบัน  เหมาะสำหรับการเชื่อมโลหะกลุ่มสแตนเลสหลายๆ เกรด เช่น 308, 309 หรือการเชื่อมเหล็กติดกับสแตนเลส  สามารถทำการเชื่อมได้ดี  น้ำโลหะไหลตัวได้ง่าย  ควบคุมบ่อหลอมละลายได้ดี  แนวเชื่อมสะอาดและสวยงาม  มีคุณสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อนได้ดีเช่นโลหะเดิม  มีคุณสมบัติทางเชิงกลที่ดีและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน    ลวดเชื่อมไฟฟ้าสแตนเลสเทอร์มาเทค  มีจำหน่าย  ขนาด 2.6, 3.2 และ 4.0 มม.  ขนาดบรรจุ หลอดละ 2 กิโลกรัม

ข้อมูลพื้นฐานเชิงเทคนิค

* ข้อมูลนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้