• English

เครื่องตัดท่อเหล็กและเหล็กกล่องระบบซีเอ็นซี FP-D200

AMG_FP_D200169

เครื่องตัดท่อเหล็กและเหล็กกล่องระบบซีเอ็นซี FP-D200


เครื่องตัดท่อและเหล็กกล่องระบบซีเอ็นซี รุ่น FP-D200 เครื่องตัดท่อความเร็วสูง สามารถตัดท่อกลม ตัดท่อเหลี่ยมจัตุรัสและเหลี่ยมผืนผ้า ด้วยความเร็วในการตัด 6000 มิลลิเมตร/นาที มีความแม่นยำในการตัดสูง 0.1/3000 มิลลิเมตร


AMG%20FP-D200%20TH%20BOC(1)

error: Content is protected !!