• English

เครื่องเอชบีม โคปปิ้ง

H_Beam_copping2183

เครื่องเอชบีม โคปปิ้ง


เครื่องเอชบีม โคปปิ้ง ช่วยให้การตัดบีมง่ายขึ้น สามารถตัดชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบ ควบคุมการตัดด้วยรีโมทคอนโทรล สำหรับ H-Beam ขนาดตั้งแต่ 67×75 – 1500x 600 มิลลิเมตร ความแม่นยำในการตัดสูง

ตารางคุณสมบัติ

H beam coping

H beam coping_1

 


error: Content is protected !!