• English

เครื่องบากมุมฉากสำหรับโลหะแผ่นระบบไฮโดรลิค รุ่น HNM-6

เครื่องบากมุมฉากสำหรับโลหะแผ่นระบบไฮโดรลิค รุ่น HNM-6


คุณลักษณะเด่น
  • ความหนาสูงสุดของแผ่นโลหะ 6.5 มม
  • ขนาดของการบากมุมสูงสุด 250 x 250 มม
  • มุมบากกำหนดที่ 90 องศา สามารถบากมุมได้อย่างรวดเร็ว (ความถี่สูงสุด 24 สโตรคต่อนาที)
  • โครงสร้างกะทัดรัด แข็งแรง กินพื้นที่น้อย ติดตั้งและใช้งานง่าย