• English

IRPS (Instant Robot Programming System) จาก CLOSS

IRPS (Instant Robot Programming System) จาก CLOSS


IRPS: Instant Robot Programming System
การเชื่อมจำนวนชิ้นที่ไม่มากก็สามารถใช้หุ่นยนต์เชื่อมที่มีประสิทธิภาพได้โดยไม่ต้องตั้งโปรแกรมให้ยุ่งยาก

การใช้หุ่นยนต์ในการเชื่อมปกติจะต้องตั้งโปรแกรมในการเชื่อม ซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควรในการตั้งโปรแกรม จึงเหมาะกับการใช้งานในการเชื่อมชิ้นงานแบบเดียวกันหลายๆชิ้น แต่ด้วยระบบ IRPS การตั้งโปรแกรมนั้นทำได้ง่ายขึ้นมาก ทำให้การเชื่อมชิ้นงานชุดเล็กๆหรือแม้กระทั้งชิ้นเดียวเกิดความคุ้มค่า โดยเป็นการร่วมงานกันของCLOOS และ INSTANTpro B.V.

ผู้ใช้งานวางชิ้นงานบนสถานีของหุ่นยนต์ เมื่อเปิดการทำงานของเครื่อง ระบบIRPS จะทำการสแกนพื้นผิวและแปลงข้อมูลที่บันทึกไว้เป็นโมเดล 3 มิติ จากนั้นจะสร้างโปรแกรมการเชื่อมและข้อมูลการเชื่อมให้ผู้ควบคุมหุ่นยนต์  จากนั้นสามารถสั่งการในหน้าจอ IRPS และสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ต่างๆได้อย่างง่ายดาย
ผู้ใช้งานไม่ต้องมีความรู้ในเรื่องการเชื่อมและหุ่นยนต์โดยละเอียด เนื่องจากระบบIRPS สามารถทำโปรแกรมการเชื่อมอัตโนมัติได้อย่างสมบูรณ์ สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นอย่างมาก

การทำงานของระบบ IRPS

 1. วางชิ้นงาน: วางชิ้นงานและทำการล็อกชิ้นงานให้อยู่กับที่
 2.  สแกน: เครื่องสแกนจะสแกนพื้นผิวชิ้นงานและบันทึก
 3. สร้างภาพจำลอง: ระบบ IRPS สร้างแบบจำลอง3มิติ จากนั้นจะประมวลผลสร้างโปรแกรมการเชื่อมอัตโนมัติแล้วส่งข้อมูลการเชื่อมทั้งหมดไปหาผู้ควบคุมหุ่นยนต์
 4. ทำการเชื่อม: ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแต่งและสั่งการเชื่อมบนหน้าจอสัมผัส

 

สามารถตรวจสอบและปรับแต่งได้บนหน้าจอแบบสัมผัส
ระบบ IRPS มีฟังก์ชันมากมายที่ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งได้บนหน้าจอสัมผัสหลังสแกนชิ้นงานเป็น 3มิติ

 • ปรับความยาวเชื่อม
 • ปรับทิศทางการเชื่อม
 • ลำดับการเชื่อม
 • มุมและระยะห่างของหัวเชื่อม
 • ปรับความกว้างของแนวเชื่อม
 • กำหนดจุดยึด
 • การสร้างแนวเชื่อมสำหรับเชื่อมหลายชั้น


error: Content is protected !!