• English

ดอกเจาะแบบกัดรอบวง (Annular Cutter) หรือดอกเจ็ทบอส (Jet Broach)

ดอกเจาะแบบกัดรอบวง (Annular Cutter) หรือดอกสว่าน jet broach


คุณลักษณะของดอกเจาะกัดขอบ (ดอกเจาะเจ็ทบอช)

 • ตัวดอกเจาะทำจากเหล็ก TCT (Tungsten Carbide) ซึ่งมีความแข็งแรงและทนต่อความร้อนได้ดี จึงทำให้เจาะเหล็กที่มีความหนา ได้อย่างทนทานและแม่นยำ
 • องศาของใบมีดทังสเตนคาร์ไบด์ที่ออกแบบมาเฉพาะ ช่วยให้การกัดโลหะที่ความเร็วคงที่ และคายเศษได้เร็ว ช่วยให้เจาะได้เร็วขึ้น
 • ตัวดอกเจาะบาง แต่แข็งแกร่ง ทำให้กัดเนื้อโลหะในปริมาณที่น้อยกว่า ลดพลังงานในการเจาะ เร็วกว่า ประสิทธิภาพสูงกว่า
 • ระบบล็อคแบบวันทัช ที่ใช้กับเครื่องเจาะมาตรฐานทั่วไป

เทคนิคการเจาะรูเหล็กโครงสร้างและโลหะแผ่นด้วยดอกเจ็ทบอสจาก Drill Master

การเลือกใช้เครื่องมือเจาะรูเหล็กโครงสร้างหรือโลหะแผ่นที่หน้างานหรือในโรงงานนั้นเป็นเรื่องที่จําเป็น โดยเฉพาะการเจาะรูโลหะ เช่น เหล็ก หรือแสตนเลส การเข้าใจในความแตกต่างระหว่างดอกสว่านแบบ ทั่วไป (Twist Drill) และดอกเจาะด้วยการกัดขอบแบบเจ็ทบอส (Annular Cutter or TungstenCarbide Tipped Cutter) จะช่วยให้คุณสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กําลังและเวลาที่น้อยกว่า

 

การเจาะด้วยดอกเจ็ทบอสแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

 1. Center Pin จะกำหนดจุดกลางเหนือชิ้นงานด้วยความแม่นยำ
 2. ในระหว่างการเจาะ Center Pin จะยกด้วขึ้น น้ำหล่อเย็นจะถูกปล่อยลงในบริเวณฟันใบมีดที่ทำการเจาะ
 3. เมื่อเจาะเสร็จแล้ว ชิ้นโลหะภายในที่มีลักษณะเป็นแผ่นกลมนั้น จะถูกด้นให้ออกมาโดยอัตโนมัติคงเหลือชิ้นงานที่เป็นรูเรียบคมตามความต้องการ

 

การเลือกเครื่องมือในการเจาะรู

เมื่อใดก็ตามที่ต้องการเจาะรู้ที่หน้างานหรือในโรงงาน ควรต้องพิจารณาถึงเครื่องมือที่ใช้ในการเจาะให้ถูกต้อง การเลือกเครื่องมือที่ถูกประเกท จะช่วยให้ประหยัดพลังานและเวลาได้ มาก

 1. พิจารณาจากขนาดของรู้ การเจาะด้วยสว่านแบบทั่วไป เหมาะกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 13 mm รูที่ใหญ่กว่า 13 mm จะหมาะกับดอกเจาะแบบกัดขอบหรือดอกเจ็ทบอชมากกว่า
 2. พิจารณาจากชนิดของรู การเจาะด้วยดอกสว่านแบบทั่วไปนั้นเหมาะกับการเจาะรูที่มีลักษณะปลายต้น (ไม่ต้องเจาะเท่าส่วนลึกของชิ้นงาน)
 3. พิจารณาจากตำแหน่ง และลักษณะของรู การจาะรูในชิ้นงานที่ยากๆ ที่ดอกสว่านแบบธรรมดาทำได้ยาก อาจสามารถทำได้ด้วยดอกสว่านแบบกัดขอบ เนื่องจากมันไม่ต้องการทำการเจาะนำ (pre drilling หรือ step drilling) นอกจากนี้ดอกเจาะแบบกัดขอบจะเจาะเนื้อโลหะได้ผิวเรียบกว่า โดยเฉพาะชิ้นงานเป็นลักษณะเป็นท่อ ใช้ดอกจาะแบบกัดขอบจะได้งานที่มีคุณภาพมากกว่า

คำถามคำตอบเกี่ยวกับดอกเจาะแบบกัดขอบ

 

 1. อะไรเป็นสาเหตุหลักให้ดอกจาะแบบกัดขอบหรือดอกเจ็ทบอสเสียหายก่อนเวลาอันควร สาเหตุหลักที่ทำให้ใบมีดดอกเจาะแบบกัดขอบหรือดอกเจ็ทบอสเสียทายก่อนเวลา ก็คืออัตราความเร็วที่ช้าเกินไ ป การใช้งานเจา:ในอัตราความเร็วที่ช้ไปจะลดอายุการใช้งานของดอกเจาะ การใช้ความเร็ว ที่พ อเหมาะและคงในตลอดนงานที่เจาะ จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพและยืดอายของดอกเจาะ
 2. ทำไมต้องทำความสะอาดเศษโลหะจากดอกเจาะก่อนทำการเจาะทุก ๆ ครั้ง ในระหว่างการเจาะ เมื่อใบมีดเริ่มทำการคว้านเนื้อโลทะ เศษผงโลหะจะทะยอยถูกดันออกมาทางร่องดอกเจาะ ถ้าหากมีการอุดนหรือมีเศษผงเก๋าติดค้างก่อนการเจาะรูครั้งใหม่ อาจทำให้ดอกเจาะเต็มไปด้วยเศษผงและสร้างความเสียหายหรืออันตรายได้
 3. เมื่อใดจึงจะใช้เครื่องเจาะฐานแม่เหล็ก คุณอาจจะต้องเสียเวลาและประสบกับความยุ่งยากในการนำท่อขนาดใหญ่เข้าไปในฐานเครื่องเจาะขนาดใหญ่เพื่อทำการเจาะ แต่เครื่องเจาะฐานแม่เหล็ก มีขนาดเล็กสามารถเข้าไปเจาะที่ขึ้นงานได้ และยังสามารถใช้ได้ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน หรือกลับหัว โดยที่ชิ้นงานต้องมีความหนาอย่างน้อย 9.5 mm
 4. แม่เหล็กในเครื่องเจาะฐานแม่เหล็กแข็งแรงพอที่จะเจาะท่อหรือไม่ เมื่อคุณใช้เครื่องเจาะฐานแม่เหล็ก หากใช้ในงานที่มีโอกาสลื่นไหล เช่นการยึดดิดกับชิ้นงานที่มีลักษณะพื้ นผิวโค้งเช่น ท่อ แนะนำให้คุณใช้โซ่หรือสายรัดอีกชั้นหนึ่ง โดยรัดไว้ให้แน่นหนากับด้วชิ้นงาน และทำการดรวจสอบก่อนการเจาะ เพื่อป้องกันการลื่นไหล
 5. จะทำอย่างไรไม่ให้เครื่องเจาะฐานแม่เหล็กเกิดการเคลื่อนหรือลื่นไหล ตรวจสอบความสะอาดของฐานแม่เหล็กว่าไม่มีเศษผงหรือฝนและยึดติดอยู่กับโด้ะหรือชิ้นงานอย่างแน่นหนา พื้นผิวที่ยึดติดที่ไม่เรียบจะทำให้แรงยึดเกาะลดลง ซึ่งอาจทำให้การเครื่องเจาะเคลื่อนระหว่างการเจาะได้ วิธีป้องกันสามารถทำได้โดยใช้โซ่หอสายรัดเพิ่มเติม และหากเกิดเคลื่อนระหว่างการเจาะและเครื่องไม่หยุด ทำงาน ดอกเจาะอาจจะเกิดการแดกหักเสียหายหรือก่อให้เกิดอันตรายได้ เครื่องเจาะฐานแม่เหล็กที่ดีจะต้องสามารถหยุดการทำงานได้โดยอัดโนมัติทันทีหากเครื่องเจาะเกิดการเคลื่อนที่
 6. Coated cutter เพื่ออะไร หรือ ใบมีดที่ทำจากเหล็กคุณภาพดีมีไว้เพื่ออะไร ใบมืดดอกเจาะที่ทำจากเหล็ก M2 high speed steel (HSS) ใช้สำหรับชิ้นงานที่มีค่าความแข็ง (BHN) ไม่เกิน 275 ซึ่งหากทำการเคลือบด้วย Titanium nitride หรือสารเคลือบใกล้เคียง จะสามารถเจาะโลหะที่มีค่ ความแข็งได้สูงถึง 325 หากชิ้นงานมีค่ความแข็งสูงถึง 350 แนะนำให้ใช้ดอกเจาะที่ทำจาก Cobalt steel (M42) ที่เคลือบด้วย Titanium nitride หรือสารเคลือบใกล้เคีย
 7. อะไรทำให้เศษชิ้นงานติดในดอกสว่าน การใช้น้ำายาหล่อเย็นหรือของเหลวสาหรับการเจาะช่วยให้เศษนงานหลุดออกมาหลังการเจาะ แต่หากเศษชิ้นงานเกิดการติดค้าง มันอาจหมายความว่ามีดเริ่มไม่คมเพียงพอแล้ว ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนดอกสว่านหรือใบมีดใหม่แล้ว
 8. น้ำยาที่ใช้ในการ กัด กลึง เจาะ จำเป็นหรือไม่ น้ายาที่ใช้ในการ กัด กลึง เจาะ เป็นสิ่งจำเป็นในการเจาะอย่างยิ่ง เพื่อรักษาประสิทธิภาพและยืดอายุใช้งานของเครื่องมือ ควรจะใช้ของเหลาชนิดใดชนิดหนึ่งควบคู่ไปในการเจาะ หรือแม้กระทั่งน้ำเปล่า ก็ยังดีกว่าเจาะโดยไม่มีของเหลวใดๆ
 9. อะไรจะเกิดขึ้นถ้าเครื่องเจาะฐานแม่เหล็กเกิดหลวมหรือมีชิ้นส่วนหลุด เพื่อประสิทธิภาพ ที่ดีที่สุด ควรจะ ทำการบำารงรักษาเครื่องเจาะของคุณดามคำแนะนำหรือคู่มือการใช้งาน เครื่องเจาะฐานแม่เหล็กจำเป็นต้องมีการปรับแต่งและบำรงรัก ษาเพื่อให้ได้คุณภาพดี ที่สุดเป็นระยะ หากชิ้นส่วนมีการเสียหายหรือหลุดควรจะทำการเปลี่ยนทดแทนทันทีเพื่อลดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

 

การเจาะรูขึ้นงานที่มีลักษณะเป็นท่อ

การเจาะรูขึ้นงานที่มีลักษณะเป็นท่อ ส่วนใหญ่แล้วเมื่อเจาะด้วยดอกสว่านแบบทั่วไป รที่ได้ มักจะเกิดการบุบหรือไม่เรียบ มีเสี้ยนที่เกิดจากการเจาะ เนื่องจากดอกจาะแบบสว่านทั่วไปนั้น ต้องคว้านเนื้อโลหะออกทั้งหมดด้วยแกนใบมีด 2 แกน โดยที่ความเร็วในการเจาะของจุดกลางนั้นมีค่าต่ำ หรือเข้าใกล้ 0 ทำให้ต้องใช้แรงกดดามแกนมากกว่า ก่อให้เกิดการสึกหรอที่มากและเร็วกว่า

หากเพิ่มแรงกดในการเจาะชิ้นงานที่เป็นท่อ ก็จะยิ่งทำให้เกิดการคว้านกัดมากขึ้น และเป็นไปได้มากที่ชิ้นงานจะเกิดการบุบรอบๆรู และมีเศษผงจากเนื้อโลหะมากขึ้น หรือหากเพิ่มความเร็วในการเจาะ ก็จะทำให้ชิ้นงานเป็นเสี้ยน ไม่เรียบ เศษเนื้อโลทะจะจับตัวเกาะบริเวณพื้ นผิวรองเลี้ยนข้างด้านในรู ซึ่งสามารถขัด เจียร ออกได้ แต่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและใช้เวลา และบางครั้งต้องทำการขัดออกด้วยมือหรือใช้เครื่องมือพิเศษจึงจะขัดออกได้

คุณสามารถหลีกเสี่ยงปัญหาเหล่านี้ ด้วยการใช้ดอกเจาะแบบกัดขอบหรือดอกเจ็ทบอส เพราะว่าดอกเจาะมีลักษณะกลวง ทำให้มีพื้นผิวสัมผัสป็นแรงด้านในการเจาะน้อยกว่า ให้ความเร็วสูงกว่า ใช้แรงกด น้อยกว่า ใช้กำลังน้อยกว่า และด้วยการกัดเพียงรอบวง ทำให้คงเหลือชิ้นงานที่เป็นแผ่นตรงกลาง และมีเศษผงที่เกิดจากการกัดน้อยกว่า

 

error: Content is protected !!