• English

ชุดจับหัวเชื่อมมิกฟลัคคอร์เดินแนวฟิลเล็ทระบบอัตฺโนมัติ รุ่น Mini SS-05

ชุดจับหัวเชื่อมมิกฟลัคคอร์เดินแนวฟิลเล็ทระบบอัตฺโนมัติรุ่น Mini SS-05


เครื่องจับหัวเชื่อมเดินแนวอัตโนมัติที่ใช้สำหรับการเชื่อมฟิลเล็ต ให้การยึดเกาะด้วยแม่เหล็กพร้อมเดินตามแนวเชื่อมแบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับการเชื่อมฟิลเล็ทแนวยาว เช่น งานเชื่อมสะพานเหล็ก งานเหล็กโครงสร้าง งานเชื่อม Stiffener ฯ

เครื่องจับหัวเชื่อมเดินแนวอัตโนมัติสามารถทำงานได้อย่างง่ายดายในการเดินแนวและการเชื่อมฟิลเล็ท สามารถเริ่มหรือหยุดการอาร์คและการเดินแนวเชื่อมโดยการกดเพียงปุ่มเดียวและมีลิมิตสวิตช์ที่สามารถหยุดการ เชื่อมได้อย่างแม่นยำ

ช่วยเพิ่มผลิตภาพในการเชื่อมแนวยาวได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถทำงานพร้อมกันได้หลายชุด (โดยให้ผลผลิตมากกว่าการเชื่อมปกติได้ถึง 4 – 5 เท่า)

ชุดจับหัวเชื่อมเดินแนวฟิลเล็ตอัตโนมัติ
คุณสมบัติ
แม่เหล็ก เปิด/ปิด

  • ใช้งานง่าย
  • เดินตามแนวพร้อมเชื่อมโดยอัตโนมัติ
  • กำหนดจุดสิ้นสุดของชิ้นงานเชื่อมได้ง่าย

SH_shuam_2



error: Content is protected !!