• English

เครื่องเชื่อมมิก/แมก (MIG/MAG), เครื่องเชื่อมซีโอทู (CO2) Double Pulse ระบบดิจิทัล Thermatech รุ่น NBM-500

เครื่องเชื่อมมิก/แมก (MIG/MAG), เครื่องเชื่อมซีโอทู (CO2) DOUBLE PULSE ระบบดิจิทัล THERMATECH รุ่น NBM-500


คุณสมบัติ

  • สามารถเชื่อมได้หลากหลายวัสดุ เช่น อลูมิเนียม เหล็ก สแตนเลส
  • ควบคุมด้วยระบบดิจิทัลคอนโทรลและการออกแบบแบบบูรณาการให้สามารถใช้งานได้หลากหลายในเครื่องเดียว
  • ฟังก์ชั่นการเชื่อมที่สามารถเชื่อมได้ในโหมด MMA / MIG / MAG / Single Pulse MIG / Double Pulse MIG เป็นต้น
  • เทคโนโลยี IGBT อินเวอร์เตอร์ เคลื่อนย้ายสะดวกและประหยัดพลังงาน
  • ชุดขับลวดแบบ 4 แกนขับเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในการเติมลวด
  • เหมาะกับงานหนักและการเชื่อมแบบต่อเนื่องด้วยกระแสไฟสูง
  • ระบบข้อมูลวัสดุเชื่อมภายในตัวเครื่องเพื่อการเชื่อมวัสดุประเภทต่างๆ
  • บันทึกข้อมูลงานเชื่อมในวัสดุต่างๆได้มาก 10 ชุดข้อมูล เพื่อนำมาใช้ในการเชื่อมครั้งต่อไป

การเชื่อมโดยใช้แก็ส CO 2/ MIG/ PLUSE MIG/ DOUBLE PLUSE MIG/ MMA

ค่าตัวแปรเชิงเทคนิค
 Model NBM-350 NBM-500
แรงดันไฟฟ้าเข้า/ ไฟฟ้า3เฟส 380โวลต์+10% 50เฮิรตซ์
กระแสไฟเข้า (แอมป์) 22.7 41
กำลังไฟเข้า (กิโลโวลท์แอมป์) 15 27
แรงดันไฟขณะปกติ (โวลต์) 71 81
แรงดันไฟออก (โวลต์) 31.5 39
แรงดันไฟเชื่อม (โวลต์) 14-35 14-45
กระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 20-350 50-500
ปรับค่าการเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Inductance) 0-10 0-10
หน่วงกระแสไฟเชื่อม (แอมป์) 10-350 10-500
หน่วงแรงดันไฟเชื่อม (โวลต์) 14-32 14-44
หน่วงเวลาปล่อยแก็สก่อนเชื่อม (วินาที) 0-3.0 0-3.0
หน่วงเวลาปล่อยแก็สหลังเชื่อม (วินาที) 0-2.0 0-2.0
เวลาปล่อยแรงดันหลังเชื่อม (วินาที) 0.01-0.5 0.01-0.5
ปล่อยแรงดันหลังเชื่อม (โวลต์)  10-25  10-25
กระแสไฟเชื่อมธูป (แอมป์)  10-350  10-500
แรงดันไฟเชื่อมธูป (โวลต์)  14-35  14-44
ความถี่ Double Pulse (เฮิรตซ์)  0.1-9.9  0.1-9.9
อัตราความถี่ Double Pulse (%)  10-90  10-90
แรงดันไฟเชื่อมสูงสุด (โวลต์)  14-35  14-44
กระแสไฟเชื่อมสูงสุด (แอมป์)  10-350  10-500
ชดเชยกระแสสูงสุด (แอมป์)  100-150 100-150
ชดเชยเวลาสูงสุด (มิลลิวินาที) 1.5-3.0 1.5-3.0
ชดเชยกระแสฐาน (แอมป์)  10-20  10-20
ความเร็วในการป้อนลวดเชื่อม (เมตร/นาที)  2-25  2-25
ขนาดลวดเชื่อม (มม) 0.8, 0.9, 1.0, 1.2 0.8, 0.9, 1.0, 1.2, 1.6
เหมาะกับงานเชื่อม เหล็ก, สแตนเลส, อะลูมิเนียม
ระบบการป้อนลวดเชื่อม ดันลวดเชื่อม
ระบายความร้อนของหัวเชื่อม ระบายความร้อนด้วยน้ำ

 

 

error: Content is protected !!