• English

เกจ์ปรับแรงดันแก๊สไนโตรเจน แบรนด์ Wilson

เกจ์ปรับแรงดันแก๊สไนโตรเจน แบรนด์ Wilson


เกจ์ปรับแรงดันแก๊สไนโตรเจน แบบ Single Stage

เป็นเกจ์ประสิทธิภาพสูง หน้าปัทม์ขนาดใหญ่ 63 มม. และมีความแข็งแรงเหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและในโรงงานอุตสาหกรรม  ตัวเรือนทำจากทองเหลืองปั๊มขึ้นรูปและชุบผิวด้วยโครเมี่ยม  ชุดวาวล์แบบ encapsulate ชิ้นเดียว สามารถจ่ายแรงดันแก๊สและควบคุมอัตราการไหลได้อย่างสม่ำเสมอ