• English

Welding Positioner แบบ R type ขับเคลื่อน 1 แกน

 

Welding Positioner แบบ R type ขับเคลื่อน 1 แกน


รายละเอียดทางเทคนิค

รุ่น                                                            TMR-RTYPE-1-500-3

จำนวนแกน                                               1 แกน

การติดตั้ง                                                  ติดตั้งบนพื้น

ชุดขับเคลื่อน                                             แร็คแอนด์พิเนียน

อัตราทด                                                    i=20

ค่าความถูกต้องตำแหน่งซ้ำ                        ±0.08 มม

ความเร็วในการเคลื่อนที่                              450 mm/s

รองรับน้ำหนักสูงสุด                                    500 กก

ขนาด                                                        4000 มม

น้ำหนักรวม                                                 ความยาว ×150kg/เมตร +150กก

 

error: Content is protected !!