• English

Robot Walking Rail 6M

Robot Walking Rail 6M


โมดูลเสริมสำหรับหุ่นยนต์ Thermatech

อุปกรณ์ต่อพ่วงหุ่นยนต์ เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญไม่แพ้กันเมื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพของขั้นตอนการผลิตของคุณ การใช้งานอุปกรณ์ปลายแขน, รางเคลื่อนที่ และเครื่องหมุนชิ้นงาน จะช่วยเพิ่มฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆของหุ่นยนต์ ได้เป็นอย่างมาก TM Robotics Solutions มีโมดูลเพิ่มเติมสำหรับอัตราบรรทุกแต่ละระดับสำหรับการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ และการทำงานร่วมกับมนุษย์ เรายินดีให้คำปรึกษากับคุณในการเลือกโมดูลเสริมที่เหมาะกับหุ่นยนต์ของคุณ

error: Content is protected !!