• English

แว่นตาเซฟตี้ ORiSK รุ่น S2-GLSS0080

G1

แว่นตาเซฟตี้ ORISK รุ่น S2-GLSS0080


  • ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต
  • กันรอยขีดข่วน กั้นฝ้า กรองแสง UV
  • ป้องกันสะเก็ดต่างๆจากการทำงานกระเด็นเข้าตา
  • ปรับขาสั้นยาว
  • ผ่านการทดสอบมาตรฐาน EN 166 และ ANSI Z87+
  • ขนาดมาตรฐาน
  • เลนส์สีเทา

 

 

error: Content is protected !!