• English

แว่นตาเซฟตี้ ORiSK รุ่น S2-GLSS0089

0089

แว่นตาเซฟตี้ ORiSK รุ่น S2-GLSS0089


  • ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต
  • กันรอยขีดข่วน กั้นฝ้า กรองแสง UV
  • ป้องกันสะเก็ดต่างๆจากการทำงานกระเด็นเข้าตา
  • ปรับขายาวสั้น
  • ผ่านการทดสอบมาตรฐาน EN 166 และ ANSI Z87+
error: Content is protected !!