• English

แว่นตาเซฟตี้ ORiSK รุ่น S2-GLSS0105

0105

แว่นตาเซฟตี้ ORISK รุ่น S2-GLSS0105


  • ผลิตจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต
  • กรองแสง UV ขาแว่นหุ้มยาง
  • ป้องกันสะเก็ดต่างๆจากการทำงานกระเด็นเข้าตา
  • ผ่านการทดสอบมาตรฐาน EN 166 และ ANSI Z87+
  • ขนาดมาตรฐาน
  • เลนส์ Outdoor, Indoor