• English

หัวเชื่อม tube to tube แบบปิด

TC_Welding_head97

หัวเชื่อม tube to tube แบบปิด


  • หัวเชื่อมออร์บิทัลกลุ่ม TC series เป็นหัวเชื่อม tube to tube หรือ ท่อต่อท่อ แบบปิด ออกแบบพิเศษสำหรับท่อที่มีความหนาไม่มากนัก เช่นท่อสแตนเลส ไทเทเนียม หรือเซอร์โคเนียม เป็นต้น ที่มีความหนาของผนังท่อประมาณ 1-2 มม.
  • หัวเชื่อมออร์บิทัลรุ่น TC นี้ ออกแบบให้เชื่อม TIG แบบอัตโนมัติโดยไม่มีการเติมลวด พร้อมหัวเชื่อมแบบปิดเพื่อปล่อยให้แก็สปกคลุมแนวเชื่อม เพื่อคุณภาพของงานเชื่อม โดยสามารถเชื่อมท่อที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาด ซึ่งมีตั้งแต่ รุ่นที่เชื่อมท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 3-16 มม., 3-38 มม., 12.7-76 มม., 25.4-114.3 มม., และ 50-152 มม.
  • หัวเชื่อมและชุดจับท่อมีการระบายความร้อนด้วยน้ำ เพื่อการทำงานที่ยาวนานและต่อเนื่องตลอดเวลา

error: Content is protected !!