• English

ลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า ไฮโดรเจนต่ำ เทอร์มาเทค รุ่น TM-76 (E-7016)

ลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า ไฮโดรเจนต่ำ เทอร์มาเทค รุ่น TM-76 (E-7016)


ลวดเชื่อมเทอร์มาเทค TM-76 เป็นลวดเชื่อมธูปไฟฟ้า ไฮโดรเจนต่ำ มาตรฐาน AWS E7016  มีประสิทธิภาพในการเชื่อมและคุณสมบัติทางเชิงกลที่ดี  มีการอาร์คที่เสถียร ควบคุมแนวเชื่อมได้ง่าย เหมาะสำหรับการเชื่อมในท่าเชื่อมต่างๆ ทุกท่าเชื่อม ทั้งกระแสเชื่อมแบบ AC และ DC

การใช้งาน:  ลวดเชื่อมเทอร์มาเทค TM-76 ออกแบบสำหรับการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง  และเหล็กกล้าผสมต่ำ  การเชื่อมเรือ โครงสร้างอาคารเหล็ก สะพาน หรือชิ้นส่วนเครื่องจักร