• English

เครื่องเชื่อมเลเซอร์ AHL Laser สำหรับซ่อมแม่พิมพ์ เทอร์มาเทค รุ่น W-220

03_AHL_Laser_XBW_220

เครื่องเชื่อมเลเซอร์ AHL Laser สำหรับซ่อมแม่พิมพ์ เทอร์มาเทค รุ่น W-220


คุณลักษณะ

  • AHL – Laser รุ่น W-220 IV เป็นเครื่องเชื่อมเลเซอร์ขนาด 220 วัตต์
  • ออกแบบเพื่อให้รองรับงานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์อลูมิเนียม หรือ การเชื่อมเติมลวดขนาดใหญ่
  • เหมาะสำหรับงานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์หรือชิ้นส่วนขนาดเล็ก และงานเชื่อมซ่อมแม่พิมพ์หรือชิ้นส่วนขนาดใหญ่
  • กรณีเชื่อมซ่อมชิ้นงานขนาดเล็ก จะปฏิบัติงานโดยวางชิ้นงานที่ต้องการเชื่อมบนโต๊ะวางชิ้นงาน และเลื่อนชิ้นงานโดยการปรับหมุนด้วยมือ
    โดยหัวเลเซอร์อยู่กับที่
  • ส่วนกรณีเชื่อมซ่อมชิ้นงานขนาดใหญ่ ที่การเลื่อนชิ้นงานไม่สามารถทำได้โดยสะดวก จะต้องวางชิ้นงานบนโต๊ะรับน้ำหนักหรือพื้น
  • การเชื่อมจะต้องอาศัยการเคลื่อนที่ของชุดยึดหัวเลเซอร์ โดยชุดติดตั้งหัวเลเซอร์รุ่น W-220 IV นี้สามารถเลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่งได้ และเลื่อนแกนในแนว X และ Y ด้วย Joystick สามารถปรับระดับความเร็วในการเลื่อนแกนได้