• English

เครื่องเชื่อมเลเซอร์ AHL Laser สำหรับซ่อมแม่พิมพ์ เทอร์มาเทค รุ่น XBW-220

AHL – XBW220

เครื่องเชื่อมเลเซอร์ AHL Laser สำหรับซ่อมแม่พิมพ์ เทอร์มาเทค

รุ่น XBW-220


คุณลักษณะ

  • AHL – Laser รุ่น XBW-220 เป็นเครื่องเชื่อมเลเซอร์ขนาด 220 วัตต์
  • ที่ออกแบบมาสำหรับงานซ่อมแม่พิมพ์ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมแม่พิมพ์ขนาดเล็ก ไปจนถึงงานซ่อมแม่พิมพ์ขนาดใหญ่มาก หรืองานซ่อมแม่พิมพ์อลูมิเนียม หรือ การเชื่อมเติมลวดขนาดใหญ่
  • ชุดติดตั้งหัวเลเซอร์รุ่น XBW นี้สามารถเลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่งได้ โดยให้ระดับความสูงเกือบ 2 เมตร และให้ระยะเชื่อมในแนวระดับได้เกือบ 1.5 เมตร
  • สามารถเลื่อนแกนในแนว X และ Y ด้วย Joystick สามารถปรับระดับความเร็วในการเลื่อนแกนได้
  • นอกจากนั้นยังสามารถใช้เชื่อมงานขนาดเล็กได้ โดยปรับให้ชุดยึดหัวเลเซอร์อยู่กับที่ แล้ววางชิ้นงานเชื่อมบนโต๊ะเชื่อม เช่นเดียวกับรุ่น AHL – W180 III หรือ AHL – W220 III