• English

ม่านงานเชื่อมสีเหลือง (Yellow)

ม่านงานเชื่อมสีเหลือง (Yellow)


ม่านป้องกันงานเชื่อมสีเหลือง (Yellow)โปร่งแสงสามารถป้องกัน แสงจากงานเชื่อมงานเจียรและแสง UV ได้ดี

 • ผลิตจาก PVC หนา 0.38-0.4 มม.
 • ขนาด 180×180 ซม. หรือ สั่งตามขนาดที่ต้องการ
 • ตะเข็บกว้าง 5 ซม.
 • เจาะตาไก่รอบผืน
 • ด้านข้างมีกระดุมเพื่อเพิ่มต่อเพิ่มความกว้างได้
 • ใช้ความร้อน seam ทั้ง 4 ด้านเป็นระยะ 5 ซม.
 • ตาไก่และกระดุมเชื่อมต่อมีระยะที่ตรงกัน เพื่อให้สามารถต่อผืนได้อย่างสวยงามและแน่นหนา
 • ทั้งรูและกระดุมใช้ระบบ High Frequency Sealed ทำให้ทนทานต่อการฉีกขาด
 • ผ้าม่านทุกผืนมาพร้อมกับ ห่วงแขวนสเตนเลส เหมาะสำหรับ รางแขวนขนาน ∅ 1 นิ้ว
 • CEPRO-Yellow: สีเหลืองใส, เหมาะกับงานเชื่อม Spot(Spot Welding) , MIG/MAG,
 • Robot welding ป้องกัน UV ได้ดี

error: Content is protected !!