• English

♦ ส่งมอบเครื่องตัดและบากท่อ “Lefon” รุ่น R4

ส่งมอบเครื่องตัดและบากท่อ “Lefon” รุ่น R4 พร้อมเทรนนิ่งให้ลูกค้า ใช้งานง่าย ตัดได้แม่นยำแน่นอนครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม: goo.gl/pT2rVp

ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจครับ