• English

บริการทดสอบการเชื่อมและตัดโลหะ

บริการทดสอบงานเชื่อม
ตามลักษณะงานของลูกค้า

บริการทดสอบงานด้วยการตัดด้วยแก๊ส,
พลาสมาอาร์ค, เลเซอร์