• English

♦ ส่งเครื่องพร้อมติดตั้งและเทรนนิ่ง เครื่องพับโลหะแผ่น ระบบเอ็นซี รุ่น “Thermatech 160T3200”

ส่งเครื่องพร้อมติดตั้งและเทรนนิ่ง เครื่องพับโลหะแผ่น ระบบเอ็นซี รุ่น “Thermatech 160T3200” ความละเอียดสูง แข็งแรง และทนทานครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม: goo.gl/8DDplT
ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจครับ

        

error: Content is protected !!