• English

♦ ส่งพร้อมเทรนนิ่งเครื่องเชื่อมทิก AC/DC Pluse รุ่น WSE-500D

ส่งพร้อมเทรนนิ่งเครื่องเชื่อมทิก AC/DC Pluse ระบบอินเวอร์เตอร์ เทอร์มาเทค รุ่น WSE-500D พร้อม water pumps รุ่น SWP-501 ถึงโรงงานลูกค้าครับ เครื่องเชื่อมคุณภาพ พร้อมบริการหลังการขายประทับใจแน่นอนครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม: goo.gl/8AY5gE
ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจครับ